Thứ Tư, Tháng Một 25, 2023

kcs và qc

by ctv
0 comment

1. Thế nào KCS?

KCS là Viết tắt của Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm: bộ phận (phòng, ban) kiểm tra việc tuân thủ quy trình công nghệ, kỹ thuật và chất lượng sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. KCS giống với Quality Control (QC là kiểm soát chất lượng sản phẩm). Ngoài ra còn một từ khác liên quan là Quality Assurance (Đảm bảo chất lượng). Một bảng mô tả công việc thường gồm các phần: nhiệm vụ/nghĩa vụ, tiêu chuẩn công việc, môi trường, điều kiện làm việc….

2. Nhiệm vụ/trách nhiệm của Nhân viên KCS bao gồm:

 1. Hàng ngày/hàng tuần nhận nhiệm vụ từ người quản lý.
 2. Kiểm soát chất lượng nhập – xuất và lưu trữ trong kho theo trình tự của công ty
 3. KCS có trách nhiệm tìm nguyên nhân, đưa ra biện pháp xử lý, kiểm tra lại kết quả của việc xử lý. Khi có sự cố phát sinh phải báo với quản đốc, trong tình huống cần thiết báo cáo với phụ trách bộ phận để có phương án giải quyết kịp thời.
 4. Đánh giá phân loại chất lượng nguyên liệu nhập: chất lượng, số lượng, nguyên nhân….Đưa ra cách cải thiện sự cố cho lần sau (nếu có).
 5. Có trách nhiệm quan sát, ghi chép các số liệu của mỗi lô hàng nhập và xuất. Báo cáo khối lượng, chất lượng cho quản đốc
 6. Hàng ngày kiểm tra chất lượng của nguồn nguyên liệu, vật tư đầu vào, đầu ra của nhà máy, ký xác nhận về chất lượng của lô sản phẩm mình nhập và xuất. Phải biết các nguyên liệu ngày hôm nay nhập để làm gì, nguyên liệu gì để kiểm tra quá trình thực hiện có đúng quy trình hay không.
 7. Bảo quản sản phẩm đúng quy trình, tránh giảm chất lượng. Thường xuyên kiểm tra đột xuất quy trình sản xuất dẫn đến giảm chất lượng sản phẩm hoặc làm tiêu hao nguyên liệu nhập.
 8. Báo cáo chất lượng, số lượng cho phòng kỹ thuật sản xuất và phòng kinh doanh để có phương án kinh doanh đúng lúc vào ngày hôm sau.
 9. Được quyền đình chỉ tạm thời (sau đó báo cáo quản đốc) trong công tác: đóng hàng, xuất hàng, dùng nguyên liệu không đúng mục đích khi phát hiện có vấn đề không đảm bảo chất lượng.
 10. Được quyền lập biên bản đối với những cá nhân, tập thể vi phạm quy trình kỹ thuật, gây ảnh hưởng tới chất lượng, số lượng nguyên liệu.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác: kết hợp các vấn đề có liên quan đến công nghệ sản xuất hiện đại áp dụng trong nhà máy.

Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết đều đặn hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, lệ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

3. Tiêu chuẩn công việc Nhân viên KCS

Tiêu chuẩn công việc của nhân viên KCS bao gồm: bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, năng lực, tố chất sau đây:

 1. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
 2. Có 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí liên quan
 3. Có năng lực làm việc độc lập, cần ít sự giám sát
 4. Có ý thức trách nhiệm, ham học hỏi
 5. Cẩn thận, trung thực và linh hoạt

You may also like

Soledad is the Best Newspaper & Magazine WordPress Theme with tons of customizations and demos ready to import. This theme is perfect for blogs and excellent for online stores, news, magazine or review sites.

Subscribe

@2019 All Right Reserved. Designed and Developed by viettelacademy.edu.vn