(+84) 24 6265 0268
viettelacademy@viettel.com.vn
Hệ thống đào tạo trực tuyến Elearning
Học tập, ôn luyện và thi kiểm tra trực tuyến.
Học viện Viettel quản lý chung hệ thống Elearning. Các đơn vị được phân quyền để quản lý đào tạo của đơn vị.
Đào tạo
Trực tiếp
Học viện Viettel có môi trường học tập
Hiện đại và tốt nhất cho CBCNV.
Hợp tác đối ngoại
Giao lưu học hỏi
Phát triển kỹ năng thực tế.

GIỚI THIỆU

Học viện Viettel chính thức làm việc, khai thác khu tổ hợp đào tạo mới tại Hòa Lạc từ năm 2018. Khu tổ hợp nằm trong dự án xây dựng Trung tâm đào tạo – Thể thao của Tập đoàn với tổng diện tích 18,47 ha.
Chi tiết

TIN TỨC SỰ KIỆN

Học viện Viettel thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhằm cung cấp những chương trình đào tạo chất lượng cho người Viettel trong điều kiện học tập tốt nhất.
Chi tiết

HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI

Học viện Viettel đã và đang hợp tác với các đối tác để kết nối hợp tác các mảng đào tạo, chia sẻ phương pháp học tập và đào tạo trong doanh nghiệp.

Chi tiết

LIÊN HỆ

Học viện Viettel, sự đồng lòng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đào tạo các cấp và hệ thống hạ tầng đào tạo hiện đại, người Viettel sẽ được học tập để làm việc và phát triển trong điều kiện tốt nhất.

Chi tiết

Sự kiện nổi bật

Chi tiết

Cơ hội hợp tác

Chi tiết

Chia sẻ của mọi người về Học viện Viettel